Team building Polegon je do sedaj obiskalo več tisoč udeležencev in je prva delavnica, s katero skozi igro simuliramo realno okolje v ekipi in skozi refleksijo izboljšujemo učinkovitost in uspešnost ekip. Kot je rekel že Plato: “O človeku izveš več v eni uri igranja, kot v enem letu pogovorov.

Moje delo
Heineken
NLB Vita
POP TV
Studio Moderna
Bieresdorf
Line Directa
MIT Informatika
Cosylab
Shire
Telekom
Sberbank
Inštitut Car
Abanka
Impol 2000
Podkrižnik
Linea Directa

Team building Polegon odpira in rešuje najpogostejše izzive, ki jih imajo ekipe v podjetjih:

 1. Pomanjkanje zaupanja med člani ekip.
 2. Strah članov ekip pred konflikti, ki jih lahko sprožijo njihova dejanja, mnenja, ideje.
 3. Pomanjkanje predanosti ekipi in podjetju.
 4. Izogibanje odgovornosti.
 5. Premajhna osredotočenost na rezultate ekipe in podjetja.
 6. Pomanjkanje originalnih idej v ekipi.

Skozi različne simulacijske igre in refleksijo, ki jo izvedemo po vsaki simulacijski igri, pri ekipah dosežemo:

 1. Izboljšanje kreativnosti, out of the box razmišljanja.
 2. Povečanje zaupanja v ekipi, boljše sodelovanje in s tem uspešnejše reševanje izzivov.
 3. Izboljšanje komunikacije v ekipi in med ekipami, izboljšanje sodelovanja med oddelki.
 4. Razumevanje vlog in odgovornosti v ekipi ter sprejemanje odločitev.
 5. Razumevanje skupnih ciljev ekipe in podjetja in razumevanje vrednot podjetja.

Udeleženci boste na team buildingu Polegon dobili naslednje:

 1. Naučili se boste, kaj pomeni biti ekipa.
 2. Razumeli boste namen in vrste ekip.
 3. Spoznali boste lastnosti uspešnih ekip.
 4. Naučili se boste, kaj so značilnosti in navade visoko učinkovitih ekip.
 5. Skozi simulacijo boste izkusili vse štiri stopnje razvoja ekipe.
 6. Spoznali boste značilne disfunkcionalnosti ekipe.
 7. Spoznali boste različne vloge v ekipi.
 8. Naučili se boste osnovnih pravil in vrednot ekip.

KAKO DOLGO TRAJA TEAM BUILDING POLEGON

Team building Polegon traja od 90 to 120 minut. Delavnico lahko izvedemo v vašem podjetju ali na katerikoli drugi lokaciji, lahko tudi kot sestavni del drugega dogodka, npr. interne poslovne konference.

Za več informacij sem vam na voljo na

kamenko@adrema.eu